E-mail: info@eurotex.bg
ВНОС И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО
С ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА

Уведомление за инвестиционно предложение 16-06-2022

Уведомление за инвестиционно предложение за включване на дейност "Механично рециклиране (R3) на отпадъци от облекла и текстилни материали", приемани на съществуваща площадка за дейности по третиране на отпадъци, находяща се в ПИ 10135.4510.470 по КККР на гр. Варна, район „Владислав Варненчик“, Западна Промишлена Зона, Печатница Изток, гр. Варна. 

Обратно горе